PRANEŠIMAS apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

Visos aktualijos 2024 03 06 2024 03 06

PRANEŠIMAS

apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

Kaunas

Informuojame, kad 2024 m. kovo 28 d. 10:00 val. adresu: Kęstučio g. 27, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis KAUNO REGIONO KREDITO UNIJOS (į/k 110085466) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. 2023 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. 2023 m. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. 2023 m. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių rinkimai.

7. Unijos stojimas į “Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus” (LR KUĮ 18 str. 11 p.).

8. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA, bendrąjį balsavimo biuletenį rasite ČIA arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Kęstučio g. 27, Kaunas.

Užpildytus pasirašytus prašymus bei bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024 m. kovo 28 d. 09:00 val. paštu nurodytu adresu, Kęstučio g. 27, Kaunas, arba nuskenuotus, pasirašytus kvalifikuotu el.parašu, atsiųsti el.paštu: info@kaunounija.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. balandžio 05 d. 10 val. numatant tą pačią darbotvarkę. 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. Nr. +370 698 56235, el.paštas: neringa@kaunounija.lt

Kauno regiono kredito unijos administracija