+370 37 409141 info@kaunounija.lt Visi kontaktai
local_phone local_phone

Teisinė informacija

Skundų nagrinėjimo tvarka

Jei manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite kredito unijai pateikti skundą. Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomu raštu, pasirašytas pareiškėjo. Jeigu Skundas yra pateiktas ne valstybine kalba, Kredito unija turi teisę reikalauti pareiškėjo pateikti vertimą į valstybinę kalbą Pareiškėjo lėšomis, vertimas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba notaro, kas įrodo, jog vertimo metu Skundo turinys nebuvo pakeistas.

Standartinę skundo formą galite rasti ČIA.

Skunde privalote nurodyti:

 • Savo vardą, pavardę arba įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą,
 • adresą,
 • asmens kodą arba gimimo datą, įmonės kodą, jeigu kreipiatės įmonės vardu,
 • telefono numerį (jei turite) arba elektroninio pašto adresą (arba kitą kontaktinę informaciją, kuri reikalinga atsakymo pateikimui),
 • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundą galite pateikti šiais būdais:

 • Internetine bankininkyste „I-unija“;
 • Elektroniniu paštu: info@kaunounija.lt
 • Registruotu paštu, siunčiant jį adresu: Maironio g. 26B, Kaunas
 • Atvykę į klientų aptarnavimo vietas.

Skundai nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją.  Visais atvejais skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 darbo dienas. Apie skundo nagrinėjimo metu priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos administracijos vadovas arba skundą nagrinėjęs kredito unijos darbuotojas, arba skundą nagrinėjusios komisijos pirmininkas.

Kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į kredito uniją.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai

Tuo atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

Vartojimo kreditų tarpininkų sąrašas

UAB “E.kreditas”

Asmens kodas: 304238386
Telefonas: +370 616 13157
El.paštas: info@eparaiska.lt
Registracijos adresas:Konstitucijos pr. 12, Vilnius LT-09308

Lietuvos Centrinė kredito unija

Asmens kodas: 110086034
Telefonas: +370 37200584
El.paštas: lcku@lku.lt
Registracijos adresas:Savanorių pr. 363B-201, Kaunas

Indėlių draudimas

Indėlių ir investicijų draudimas

Viešoji įstaiga “Indėlių ir investicijų draudimas”

Informacija indėlininkui

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo ribojimai

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokos

Finansinės ataskaitos

Pagal LR unijų įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalis Kauno regiono kredito unija informuoja, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį kapitalą. 

Kredito unija imasi veiksmų, kad nuosavas kapitalas būtų didesnis nei pajinį kapitalą, ir įstatymo reikalavimas kapitalui būtų vykdomas.

Informacija apie Euribor

Informacija apie Euribor

Mokėtojų teisės

Mokėtojų teisės

Informacija apie komisinį atlyginimą

add_circle_outline

Duomenų tvarkymo taisyklės

add_circle_outline

Skundų nagrinėjimo tvarka

Jei manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite kredito unijai pateikti skundą. Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomu raštu, pasirašytas pareiškėjo. Jeigu Skundas yra pateiktas ne valstybine kalba, Kredito unija turi teisę reikalauti pareiškėjo pateikti vertimą į valstybinę kalbą Pareiškėjo lėšomis, vertimas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba notaro, kas įrodo, jog vertimo metu Skundo turinys nebuvo pakeistas.

Standartinę skundo formą galite rasti ČIA.

Skunde privalote nurodyti:

 • Savo vardą, pavardę arba įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą,
 • adresą,
 • asmens kodą arba gimimo datą, įmonės kodą, jeigu kreipiatės įmonės vardu,
 • telefono numerį (jei turite) arba elektroninio pašto adresą (arba kitą kontaktinę informaciją, kuri reikalinga atsakymo pateikimui),
 • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundą galite pateikti šiais būdais:

 • Internetine bankininkyste „I-unija“;
 • Elektroniniu paštu: info@kaunounija.lt
 • Registruotu paštu, siunčiant jį adresu: Maironio g. 26B, Kaunas
 • Atvykę į klientų aptarnavimo vietas.

Skundai nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją.  Visais atvejais skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 darbo dienas. Apie skundo nagrinėjimo metu priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos administracijos vadovas arba skundą nagrinėjęs kredito unijos darbuotojas, arba skundą nagrinėjusios komisijos pirmininkas.

Kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į kredito uniją.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai

Tuo atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

add_circle_outline

Vartojimo kreditų tarpininkų sąrašas

UAB “E.kreditas”

Asmens kodas: 304238386
Telefonas: +370 616 13157
El.paštas: info@eparaiska.lt
Registracijos adresas:Konstitucijos pr. 12, Vilnius LT-09308

Lietuvos Centrinė kredito unija

Asmens kodas: 110086034
Telefonas: +370 37200584
El.paštas: lcku@lku.lt
Registracijos adresas:Savanorių pr. 363B-201, Kaunas
add_circle_outline

Indėlių draudimas

Indėlių ir investicijų draudimas

Viešoji įstaiga “Indėlių ir investicijų draudimas”

Informacija indėlininkui

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo ribojimai

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

add_circle_outline

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokos

add_circle_outline

Finansinės ataskaitos

Pagal LR unijų įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalis Kauno regiono kredito unija informuoja, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį kapitalą. 

Kredito unija imasi veiksmų, kad nuosavas kapitalas būtų didesnis nei pajinį kapitalą, ir įstatymo reikalavimas kapitalui būtų vykdomas.

add_circle_outline

Informacija apie Euribor

add_circle_outline

Mokėtojų teisės

add_circle_outline

Informacija apie komisinį atlyginimą