Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas?

2018 10 12 2018 10 12

Tai asmuo, kuris nėra vartojimo kreditų davėjas (arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius) ir kuris verslo arba profesiniais tikslais už atlygį atlieka bent vieną iš šių veiksmų (šaltinis: LB):

  • pateikia arba pasiūlo vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui;
  • padeda gavėjui atlikti kitus su vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus;
  • vartojimo kredito davėjo (arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus) vardu sudaro vartojimo kredito sutartį su kredito gavėju.

Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai:

  • nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas;
  • priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Tokie tarpininkai turi būti įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą.

Vartojimo kredito tarpininkų veiklą reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas.