Kas gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos naujam verslui (VSF)

2020 04 06 2020 04 06

Dėl lengvatinės paskolos naujam verslui gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą. Ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.