Kas gali gauti paskolą „Būstas užsienyje“ ir kaip yra vertinamos gaunamos pajamos?

2023 02 22 2023 02 22

Lietuvoje nuolat gyvenantys ir pastovias pajamas gaunantys asmenys:

  • Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, ar nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis nuolatines, oficialias pajamas ir dirbantis vienoje įmonėje trumpiau kaip 6 mėnesius.
  • Savarankiškai dirbantis (su verslo liudijimu, individualia veikla, ne trumpiau kaip 1 metai, mažoji bendrija ne trumpiau kaip 2 metai). Gaunamos pajamos vertinamos skaičiuojant visų grynųjų pajamų ir įsipareigojimų santykį. Įsipareigojimai negali viršyti 40 proc. tvarių pajamų.
  • Individualių įmonių savininkai. Jų pajamos vertinamos pagal pateiktas pajamų deklaracijas, pajamų-išlaidų žurnalus, grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir/arba banko sąskaitų išrašus.