Kas yra centrinė kredito unija?

2018 08 12 2018 08 12

Centrinė kredito unija yra kredito unijas vienijanti organizacija. Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų:

  1. Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus;
  2. Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja;
  3. Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.

 

  • Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos: Lietuvos Centrinė kredito unija (LCKU, vienija 52 kredito unijas) ir Lietuvos Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU, vienija 10 kredito unijų). Kauno regiono kredito unija priklauso Lietuvos Centrinės kredito unijos (LCKU) grupei.