Unijos narių dėmesiui: Visuotinis narių susirinkimas

Naujienos 2021 03 02 2021 03 02

Kauno regiono kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. kovo 24 d. 10:00 val. adresu: Kęstučio g. 27, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis KAUNO REGIONO KREDITO UNIJOS (į/k 110085466) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto

pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo

(nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

5. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

6. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

7. Neaktyvių kredito unijos narių šalinimas iš kredito unijos.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus  dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Kauno regiono kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. 

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kauno regiono kredito unijos interneto svetainėje adresu www.kaunounija.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje adresu Kęstučio g. 27, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-24 d. 09:00 val. paštu nurodytu adresu Kęstučio g. 27, Kaunas, arba nuskenuotus (pasirašytus kvalifikuotu el.parašu) atsiųsti el.paštu; info@kaunounija.lt

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo 31 d. numatant tą pačią darbotvarkę. 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Administracijos vadovas Renatas Špicas, tel. Nr. 8 616 13157, el.paštas: renatas@kaunounija.lt

Susiję dokumentai:

Bendrasis balsavimo biuletenis.

Kauno regiono kredito unija