Šaukiamas eilinis visuotinis kredito unijos narių susirinkimas

Asmeniniai finansai 2020 03 10 2020 03 10

Kauno regiono kredito unijos narių dėmesiui!

2020  m. kovo  30 d. 9:00 val. Kauno regiono kredito unijos salėje, esančioje Maironio g. 26B, Kaunas šaukiamas Kauno regiono kredito unijos, buveinės adresas Maironio g. 26B, Kaunas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  4. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  5. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  6. Neaktyvių kredito unijos narių šalinimas iš kredito unijos

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Maironio g. 26B, Kaunas. 

Eiliniam visuotiniam narių susirinkimui neįvykus numatytą datą, kitas susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 3 dieną 9:00.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Administracijos vadovas Renatas Špicas, tel. Nr. 8 616 13157, el. paštas: renatas@krku.lt