Kauno regiono kredito unijos pakartotinio neeilinio narių susirinkimo įvykusio 2021 m. rugpjūčio 06 d. priimtas nutarimas

Visos aktualijos 2021 08 10 2021 08 10

Kauno regiono kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2021 rugpjūčio 06 d. priimtas nutarimas:

  1. Išrinktas paskolų komiteto narys.

Kauno regiono kredito unijos administracija