Kauno regiono kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo įvykusio 2024 m. balandžio 05 d. priimti nutarimai

Visos aktualijos 2024 04 08 2024 04 08

PRANEŠIMAS

Dėl Kauno regiono kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2024 m. balandžio 08 d. Kaunas

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame, kad 2024-04-05 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: 

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus ir pelno paskirstymo tvarka patvirtinti;

5. Patvirtinta 2024 metų pajamų išlaidų sąmata.

6. Išrinkti Kredito unijos valdybos nariai: Paulius Kolakauskas, Edmundas Kaušikas.

7. Pritarta stojimui į „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus“.

8. Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Kauno regiono kredito unijos nariai su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kęstučio g. 27, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją Administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. +370 698 56235, el.paštas: neringa@kaunounija.lt

Kauno regiono kredito unijos administracija