Kauno regiono kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo įvykusio 2021 m. kovo 31 d. priimti nutarimai

Visos aktualijos 2021 07 22 2021 07 22

Kauno regiono kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2021 kovo 31 d. priimti nutarimai:

1. 2020 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

3. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas įvertintas teigiamai. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys įvertintas teigiamai. Tvarka dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) įvertinta teigiamai.

4. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

5. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

6. Pakeisti Kredito unijos įstatai.

7. Patvirtintas neaktyvių kredito unijos narių šalinimas iš kredito unijos teigiamai.

8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad Kauno regiono kredito unijos nuosavas kapitalas, dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių, mažesnis negu pajinis kapitalas. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus, bei pelninga veikla.

Kauno regiono kredito unijos administracija