Kauno regiono kredito unijos narių dėmesiui!

Visos aktualijos 2021 07 09 2021 07 09

Informuojame, kad š. m. liepos 31 d. 10:00 val. adresu: Kęstučio g. 27, Kaunas, šaukiamas neeilinis visuotinis KAUNO REGIONO KREDITO UNIJOS (į/k 110085466) narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

Kviečiame balsuoti, pasirašant išankstinį balsavimo biuletenį.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kauno regiono kredito unijos interneto svetainėje adresu www.kaunounija.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje adresu Kęstučio g. 27, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-07-30 d. 16:00 val. (paštu nurodytu adresu Kęstučio g. 27, Kaunas, arba nuskenuotus pasirašytus kvalifikuotu el.parašu atsiųsti el.paštu; info@kaunounija.lt).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. rugpjūčio 06 d. 10 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. Nr. 8 698 56235, el.paštas: neringa@kaunounija.lt

Balsavimo biuletenį galite rasti čia.

Pagarbiai,

Kauno regiono kredito unija