Gerbiamieji indėlininkai,

Visos aktualijos 2023 12 20 2023 12 20

Vadovaujantis VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” tarybos nutarimu, informuojame Kauno regiono kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais “Informacija indėlininkui” ir “Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai”, galite susipažinti Kauno regiono kredito unijoje arba https://www.kaunounija.lt/wp-content/uploads/2022/03/Informacija-indelininkui_pvz-2022-m.-pakeitimas.pdf

 Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

 Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.