Gerbiami indėlininkai,

Visos aktualijos 2022 12 07 2022 12 07

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, informuojame Kauno regiono kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Kauno regiono kredito unijoje arba rasite čia. 

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.

Kauno regiono kredito unijos administracija